2014年8月18日 星期一

關於A-PLUS激光脫毛,有嘢要講清講楚!

不經不覺,A-PLUS提供激光脫毛療程已經有两年了!隨著愈黎愈多客人都選擇做Hair Removal,為左可以精益求精,提供更好的服務比客人,A-PLUS決定要將16樓的單位重新裝修,成為一間獨立的脫毛Center! 希望能夠比大家一個煥然一新既感覺! 由即日開始,所有join左脫毛既朋友仔以後可以去16樓做脫毛啦!
同時,A-PLUS都想同大家澄清和提供一些正確的資料關於A-PLUS的激光脫毛療程。

近期我地收到一些客人的反映,話係網上和其他脫毛的公司職員,都對我地用緊的GentleLase Pro有一些質疑,甚至係抨擊。  例如某d公司會講話我地依家用緊的GentleLase Pro並唔係最新型號,並沒有採用專利既內置既DCD™動態冷凍系統,甚至暗示我地並沒有用原廠冷凍,因而即使使用同一部GentleLase Pro,係A-PLUS脫毛會比較痛。

基於A-PLUS一直堅持用正貨和盡我們所能提供最優質的服務,所以實在有必要去澄清這些毫無理據的指控。

首先,我地要澄清A-PLUS用的GentleLase Pro係最新既版本,其實我地由2012年7月購入呢部機,當期時香港亦只得幾部,我地都算係頭一間用呢部機既醫學美容中心。我地購入一年之後,GentleLase Pro亦都推出左新既version,但部機既能量等等方面都係相同,只不過機身比較細少少,logo轉左係寫GentleLase Pro LE。其實呢一部既新版我地亦都係2013年已經購入,所以我地依家共有兩部脫毛機。另外,我地係今年亦都將機頭由18mm再up grade為24mm,之前亦都已經有同大家公佈過架啦! 
咁A-PLUS係咪用專利既內置既DCD™動態冷凍系統?如果係,又點解咁奇怪又要加部冷風機呢? 

由此至終我地都係用緊原廠正貨既DCD™動態冷凍系統。咁點解要加風機?我地要解釋番其實係初期未推出24mm既時候只得18mm既機頭,當時係幫客人做脫毛既時候都有客人反映依然都覺得痛。因為客人反映有咁既情況,我地亦都問番廠商可以有咩方法令客人能夠再減輕痛楚,廠商亦都建議我地可以加入醫療專用既風機,可以再加強冷卻表皮,從而能夠令到痛楚減輕。我地都曾經聽聞一d誤導既講法係話外置風機會令到毛囊都一同冷凍,導致毛囊吸唔到激光。其實大家需要明白激光脫毛既原理從來都唔係要令到毛囊去吸光,而只係需要令毛髮既黑色素去吸光,就算用不同的冷凍系統,都唔會阻礙到黑色素吸光既效果,冷凍係用黎減少痛楚同減低皮膚被burn的風險,呢個都係大家需要知道既正確知識! 

另外,亦都有d人會話,點解我地A-PLUS同其他公司用同一部機,但好似會痛過人地? 會唔會係無用緊專利正貨冷凍劑,用緊假冷凍劑,甚至係無開冷凍既都有.........呢個亦都係需要同大家解釋番既! 其實部機係可以去調較激光能量度數,亦都可以調較冷凍既度數。我地亦都聽過有人話部GentleLase Pro好叻架,放落你既皮膚到就會識得自動scan客人需要用咩度數! 其實並無咁既事! 係需要由治療師手動去set度數架!其實激光脫毛要去到完全唔痛一d都唔難,只要調教激光能量去到最低就可以,但相對效果亦會慢好多。一般只需4-6次的療程,因為激光能量調教到去到最低,便可能需要8-12次了。所以,A-PLUS係會以客人能接受的程度下去調教能量,務求可以令到客人得到激光脫毛的真正效果。相對地,如果係一些比較敏感的部位,例如面或bikini line,治療師就會較細激光能量,減低客人的痛楚和burn的風險。所以一般脫面毛的次數會比較多一些的。

以下落黎我地將會拍番段片,比大家聽番清楚,睇番清楚有冷凍同無冷凍既聲音其實係完全唔同既! 而我地亦都會示範番其實當我地用呢部GentleLase Pro既時候需要用到唔同冷凍既時候係可以調較,用既能量亦都係可以調較。甚至我地會搵我地既同事Karen示範番一隻腳就咁用冷凍,而另一隻腳用冷凍加埋風機,睇番兩者出黎既效果到底有咩分別呢! 例如係再少d紅或者無咁痛! 


當然,如果任何朋友仔聽完我地呢個澄清之後都依然有懷疑唔知我地係咪真係用專利DCD冷凍既話都唔緊要既! 我地會print比你地睇埋我地每個月都會有同原廠既廠商訂既冷凍,呢d其實係我地既invoice黎既! 如果大家有疑問的話,其實可以要求我地試下唔開風機! 因為風機入面係要放雪種,對我地黎講都需要一d額外既cost,當然我地平時係一定唔會吝嗇喇。其實A-PLUS做所有既野都係希望可以令到大家安心,亦都唔希望再有一d錯誤既傳言令到其他人以為我地A-PLUS用緊既唔係正貨。由A-PLUS開辦到依家,我地一直用既都係正貨既用品,正貨既機同配件,絕對唔會好似其他人所講係用一d假既或者係水貨既用品。希望大家可以清楚了解啦!

Love,
Anna


3 則留言:

  1. 如果小腿有靜脈曲張,仍可以做激光脫毛嗎?

    回覆刪除
  2. 我大腿都有靜脈曲張問題,紅紅黑黑血管比較明顯,同埋範圍比較大,e部機啱我脫毛嗎?

    回覆刪除